30 lat Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

21 czerwca minęło 30 lat działalności Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, której członkiem jest Fundacja Donum Vitae.


30 lat temu, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski, w którym 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji wyraziło wolę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.
Do PFROŻ należało 132 przedstawicieli różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności w tym m.in.: charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno-wychowawczym.


Delegaci z ramienia federacji aktywnie uczestniczyli m.in. we wprowadzaniu nowego prawa chroniącego życie w 1992 roku. Uczestniczyli w komisjach sejmowych i debatach publicznych, promując projekt ustawy „O prawnej ochronie życia dziecka poczętego”. Wielkim sukcesem było uchwalenie ustawy „O planowaniu rodziny...” chroniącej większość zagrożonych aborcją polskich dzieci, która weszła w życie w 1993 roku. Tym samym została odrzucona ustawa z 1956 roku, według modelu narzuconego przez Związek Radziecki, która dopuszczała aborcję do 12. tygodnia ciąży.

Kilka dni przed 30. rocznicą powołania Federacji podjęto decyzję o reformie statutu – Federacja w XXl wieku ma stać się platformą komunikacji pomiędzy organizacjami pro-life. Prezes PFROŻ Jakub Bałtroszewicz  dodaje, że niektóre organizacje mają wspaniałe pomysły, ale brakuje ludzi czy środków, a inne odwrotnie – Chcemy takie organizacje łączyć, chcemy by każde dobre działanie było wspierane i promowane – zapewnia Bałtroszewicz. W tym sensie Federacja zmienia się z organizacji wygłaszającej apele i oświadczenia (chociaż i te pewno będę się pojawiać, jeżeli będzie taka potrzeba) w Federację organizacji działających w szeroko rozumianej ochronie życia, które chcą wzajemnie współpracować, wspierać się i szukać jak najlepszych rozwiązań w promowaniu tych ważnych idei.

Federacja nie ma ambicji politycznych, nie popiera żadnej partii, a jej zadanie jest ponadpartyjne i pozapolityczne: to troska o każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Najważniejszą i podstawową sprawą, która wymaga pilnej realizacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, jest taka zmiana prawa, by rodziny wychowujące dzieci chore czy niepełnosprawne były otoczone systemową opieką państwa – począwszy od fundamentalnych kwestii socjalnych, po ułatwiony dostęp do rehabilitacji i innych działań mogących pomóc tym dzieciom żyć jak najlepiej i jak najbardziej komfortowo, biorąc pod uwagę ich chorobę lub niepełnosprawność.

Wiele organizacji skupionych w federacji podejmuje działalność pomocową dla kobiet brzemiennych i z małymi dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, również dla uchodźczyń z Ukrainy – tak jak działająca w Szczecinie Fundacja Małych Stópek, której prezes – ks. Tomasz Kancelarczyk – zasiada w Radzie Fundacji Donum Vitae oraz jest wiceprezesem Polskiej Federcji Ruchów Obrony Życia.
Fundamentem działalności federacji jest życzliwa pomoc, rzetelna wiedza i wsparcie. W roku 2012 federacja została uhonorowana - przez Parlament Europejski - Europejską Nagrodą Obywatelską, za aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.


X Strona wykorzystuje pliki cookies do jej prawidłowego funkcjonowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności i plików cookies.